Thực hiện tiêu chí văn hóa trong Chương trình nông thôn mới

Thứ Ba, 13/04/2021, 20:41 [GMT+7]

Thực hiện tiêu chí văn hóa trong Chương trình nông thôn mới

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có văn bản gửi UBND các địa phương về việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa khi xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, về thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, sở lưu ý, đối với cơ sở vật chất văn hóa xây dựng mới cần tuân thủ các quy định đạt chuẩn về diện tích sử dụng, quy mô xây dựng, trang thiết bị hoạt động theo quy định. Đối với các địa phương khó khăn về kinh phí đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa hiện có, thỏa thuận dùng chung với các thiết chế văn hóa truyền thống khác, vẫn được công nhận đạt tiêu chí. Tuy nhiên, các địa phương phải có quy hoạch quỹ đất, lộ trình đầu tư xây dựng các thiết chế này. Đối với những địa phương không có khu vui chơi, giải trí riêng biệt cho trẻ em, có thể sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, trang bị một số trang thiết bị tối thiểu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, phát triển toàn diện cho trẻ em.


Về tiêu chí văn hóa, sở đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; đảm bảo việc đăng ký, thẩm định, bình xét, công nhận các danh hiệu này đúng trình tự, thủ tục quy định.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích