Xã Ninh Quang: Hiệu quả từ phong trào hiến đất làm đường

Những năm qua, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng chục tuyến đường liên xã, liên thôn đã được đầu tư ở xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa) từ phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường. Nhờ đó, bộ mặt của xã không ngừng đổi thay, Ninh Quang hiện nay là xã duy nhất ở thị xã Ninh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chương trình OCOP: Khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 24-8, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh dự hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Ông yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình OCOP, xem đây là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Vạn Ninh: Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện.

 
.

các thông tin tiện ích