Diên Khánh trên hành trình cán đích nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Diên Khánh giai đoạn 2021 - 2025, huyện Diên Khánh đang nỗ lực hoàn thành 16 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã NTM nâng cao, đạt huyện NTM vào cuối năm 2023.

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Vạn Ninh: Dồn lực để về đích đúng mục tiêu

Huyện Vạn Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả cao Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đồng bào Công giáo huyện Cam Lâm: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo", những năm qua, các giáo xứ, họ đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Cam Lâm đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, như: lắp đèn chiếu sáng, thu gom rác thải làm sạch thôn xóm…, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn.

 
.

các thông tin tiện ích