Xã Vạn Khánh: Tập trung nguồn lực để đạt chuẩn nông thôn mới

Cùng với việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xã Vạn Khánh đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.

Đề nghị công nhận Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chiều 10-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp xét công nhận TP. Nha Trang hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ động triển khai nhiệm vụ nông thôn mới

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Chương trình Nông thôn mới (NTM) đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chương trình NTM và NTM nâng cao năm 2021.

 
.

các thông tin tiện ích