Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Yêu cầu các xã tập trung hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa: Yêu cầu các xã tập trung hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới
Chiều 31-5, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022. ​​​​​​​