5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Sáng 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phân công theo dõi, hỗ trợ 36 xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 10-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ các xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Thống nhất nhiệm vụ nông thôn mới năm 2021

Sáng 5-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2021.  

 
.

các thông tin tiện ích