Năm 2021, phấn đấu có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 14-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.  

Khánh Sơn: Các xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí nông thôn mới

Đến cuối năm 2020, toàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) có 1 xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã 11 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí. 

Cựu chiến binh xã Suối Cát: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Suối Cát (huyện Cam Lâm) đã triển khai hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào "Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

 
.

các thông tin tiện ích