Xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Khánh Vĩnh: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025, huyện không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí NTM.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho hội viên, phụ nữ và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.  

 
.

các thông tin tiện ích