Nha Trang: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền cùng cả hệ thống chính trị thành phố nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. 

Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.  

Phấn đấu có xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, Chương trình Xây dựng nông thôn mới của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương vẫn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.  

 
.

các thông tin tiện ích