Quy hoạch...

Ông đã xem quy hoạch về khu vực Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh chưa? Ông thấy sao, có cao kiến gì để góp ý không?

Lại thấy lo…

- Đường bay quốc tế chuẩn bị được mở lại, hy vọng là sau tất cả, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. - Bây giờ vừa lo mần ăn vừa lo phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với cô Vi được! Lúc nào cũng phải thuộc nằm lòng bài học này, tui sợ nhất là đang yên đang lành tự nhiên nghe phong tỏa, cách ly, ớn lắm rồi!

Hên xui…

Mỗi ngày tới trường là một niềm vui. Giá mà không có cô vi thì các cháu vui hơn, bố mẹ cũng đỡ lo hơn…

 
.

các thông tin tiện ích