Nan giải chuyện đất chồng lấn ở các hồ

Hiện nay, tại một số hồ chứa nước có tình trạng đất của các hộ dân đang chồng lấn với phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước. Hàng chục hộ dân đang sử dụng hàng chục héc-ta đất sản xuất trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi, trong đó nhiều trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Thực trạng này đang gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và người dân có đất ven các hồ, đập.

Tấm lòng của người thầy Raglai

Trẻ em người dân tộc thiểu số, học tiếng Kinh còn khó, ấy vậy mà ở Sơn Lâm, các em lại được làm quen với những từ tiếng Anh rất sớm. Từng con chữ được các đoàn viên, thầy giáo ở địa phương miệt mài gieo cho các em, cũng là hạt mầm hi vọng về tương lai tốt hơn cho thiếu nhi vùng cao.

Kỳ 2: Cần tăng cường kiểm tra, xử lý

Việc dạy "chui" của các trung tâm đào tạo lái xe ngoại tỉnh dẫn đến không đảm bảo chất lượng đào tạo, không đảm bảo quyền lợi học viên, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Do đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp thực hiện các giải pháp để xử lý triệt để tình trạng này.  

 
.

các thông tin tiện ích