Những
Những "cây cao bóng cả" 
Với tinh thần “Tuổi già nhưng chí không già”, dù ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều người cao tuổi của tỉnh vẫn nỗ lực vươn lên làm giàu và tích cực tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn vượt qua khó khăn.