Công an xã chính quy làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự

Qua hơn 1 năm thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, tình hình an ninh trật tự tại các xã trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực…  

Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử

Người dân hết sức cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng.  

 
.

các thông tin tiện ích