Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang: Chú trọng phát triển đảng trong học sinh, sinh viên

Qua 16 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có sự thay đổi lớn cả về quy mô, chất lượng đào tạo. Song song với nâng cao chất lượng giảng dạy, Đảng ủy trường luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ học sinh, sinh viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của nhà trường.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 262 học viên

Từ ngày 24 đến 28-10, Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 206 quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng và cho 56 đảng viên mới.  

Kỳ 2: Cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Các xã, phường, đoàn thể của TP. Nha Trang đã nỗ lực hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, khó khăn và quan tâm chăm lo cho cuộc sống của người dân với tư tưởng "lấy dân làm gốc".  

 
.

các thông tin tiện ích