Đảng bộ nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc: Kết nạp 6 đảng viên mới Đảng bộ nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc: Kết nạp 6 đảng viên mới
Vừa qua, tại Cụm Công nghiệp Diên Phú (huyện Diên Khánh), Chi bộ 1, Chi bộ 3 và Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú - Đắc Lộc đã tổ chức lễ kết nạp 6 đảng viên mới; trong đó có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1 đảng viên là cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp tư nhân. Dịp này, 3 đảng viên dự bị cũng được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.