Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 được tổ chức trong 8 ngày từ 20 - 27/9/2023...