Diễn tập Đoàn kết ASEAN: Đoàn kết thống nhất là chìa khóa thành công Diễn tập Đoàn kết ASEAN: Đoàn kết thống nhất là chìa khóa thành công
Diễn tập Đoàn kết ASEAN xây dựng được lòng tin, truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, thống nhất là chìa khóa thành công của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực.