Các nước ASEAN thống nhất thúc đẩy sáng kiến, ưu tiên của năm 2021

Ngày 17/6, ASEAN tổ chức Hội nghị tham vấn chung ASEAN (JCM) dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch 2021 Brunei.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 8

Sáng 16/6, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 8 (ADMM+ lần thứ 8) được tổ chức dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ 2 Brunei.

Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy

Tại cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy theo hình thức trực tuyến ngày 31/5 vừa qua, Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng. 

 
.

các thông tin tiện ích