Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của ACW, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ và bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc đang định hình.

AEM-54: Thích ứng và linh hoạt, vì một ASEAN rộng mở trong kinh doanh

Hội nghị AEM-54 tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến liên quan cơ chế thuận lợi hóa thương mại trong khu vực như một cửa ASEAN, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN... đảm bảo dòng chảy lưu thông hàng hóa.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54 tại Campuchia

Chương trình nghị sự của AEM-54 và các hội nghị liên quan diễn ra từ 11-18/9, tập trung vào tăng trưởng trong khu vực, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và trao đổi thương mại với các nước.  

 
.

các thông tin tiện ích