Trường Đại học Nha Trang trồng hơn 400 cây xanh

Ngày 3-2, Trường Đại học Nha Trang tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023.

Xây dựng phương án bảo vệ trường lớp khi có thiên tai

Đây là một trong những nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa triển khai.

Rà soát thư viện các trường tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Thông tư 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục và phổ thông đối với giáo dục tiểu học.

 
.

các thông tin tiện ích