Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Tập huấn giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Head Honda Huy Tân 3 tổ chức tập huấn triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học mầm non, năm học 2022-2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh.

Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm: Khai giảng năm học 2022-2023

Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Năm học này, trường tuyển sinh hệ trung cấp 350 học sinh, hệ nghề sơ cấp 800 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông 160 học sinh; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng và giải quyết việc làm, phấn đấu sau khi tốt nghiệp số học sinh có việc làm ổn định ngày càng tăng.  

 
.

các thông tin tiện ích