Tinh giản chương trình học

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các cấp tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 1-4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn cụ thể tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc và một số trường nghề.

8 địa phương đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định công nhận 8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS tại thời điểm tháng 12-2019.  

Bãi bỏ quy định về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định bãi bỏ quyết định số 14 ngày 8-8-2013 ban hành quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-4.     

 
.

các thông tin tiện ích