Trường THCS Âu Cơ tổ chức "Đêm hội trăng Rằm"

Chiều 26-9, Trường THCS Âu Cơ (TP. Nha Trang) tổ chức chương trình "Đêm hội trăng Rằm" dành cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu. 

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non.

Thực hiện tốt việc giảng dạy về an toàn giao thông

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học năm học 2020-2021. 

 
.

các thông tin tiện ích