Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa: Tổ chức giao lưu tiếng Anh Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa: Tổ chức giao lưu tiếng Anh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Phân hiệu Khánh Hòa vừa phối hợp với Ban quản lý dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Anh cộng đồng” (Community English) cho đoàn viên, thanh niên của trường.