Cơ quan điều tra VKSND tối cao có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm nào?

Theo Điều 4, quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao...

Bị can bỏ trốn, bị truy nã có được hưởng án treo?

Trong giai đoạn điều tra, bị can bỏ trốn sau đó ra đầu thú và được tại ngoại, vậy khi xét xử trường hợp này có thể hưởng án treo?  

Chính sách thuế về hoạt động cho mượn tiền không tính lãi

Công ty ký hợp đồng cho doanh nghiệp khác mượn tiền không tính lãi bằng nguồn vốn nhàn rỗi của đơn vị. Trường hợp này có bị ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế không?

 
.

các thông tin tiện ích