Các trường hợp người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam

Tôi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài. Dự tính sau khi kết hôn, chồng tôi sẽ sang cư trú tại Việt Nam. Xin cho biết trường hợp của chồng tôi có thể đăng ký thường trú được không?  

Hợp đồng thuê nhà ở có bắt buộc công chứng trong trường hợp nào?

Hỏi: Tôi có căn hộ cho thuê, khi làm hợp đồng thì một bên nói hợp đồng này phải ra công chứng hoặc tới UBND cấp xã để ký xác nhận, một bên nói chỉ cần hai bên ký kết là được. Xin cho biết loại việc này pháp luật quy định như thế nào? Lê Minh (TP. Nha Trang)

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Vừa qua, tôi có khiếu nại liên quan đến đất đai và UBND thị xã đã có quyết định giải quyết. Vậy xin hỏi, việc công khai quyết định giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào?

 
.

các thông tin tiện ích