Cách ly…

Lần đầu tiên đất nước ta ở trong tình trạng cách ly toàn xã hội. Dám chắc đây là từ khóa nóng bỏng nhất trên mạng những ngày này. Gõ từ khóa này, trong 0,38 giây cho ta 450 triệu kết quả. 

Chung tay, chung một tấm lòng

Nhà nào ở nhà nấy. Ấy là khuyến cáo, cũng là mệnh lệnh. Từ thuở khai thiên lập địa tới nay, chưa bao giờ bãi biển Nha Trang lại lặng ngắt, không một bóng người như sáng 1-4, khi thành phố Nha Trang tổ chức triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Làm được việc ấy là không hề dễ dàng.

Kinh tế biển

Có thể nói, Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030...

 
.

các thông tin tiện ích