Điểm sáng của ngành Nông nghiệp

5 năm qua, ngành chăn nuôi thú y Khánh Hòa không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng; an toàn dịch bệnh được kiểm soát. Đạt được điều này có công sức không nhỏ của tập thể những người làm công tác chăn nuôi thú y trên toàn tỉnh.

Cam Lâm: Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách

Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cam Lâm đã cho hàng chục ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Tập trung thanh kiểm tra chuyên ngành

Tháng 8-2017, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa được thành lập để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

 
.

các thông tin tiện ích