Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Tổng duyệt diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Sáng 23-9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng duyệt diễn tập vận hành cơ chế và thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.