Ông Trần Minh Thảo giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Sáng 1-3, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Trần Minh Thảo – Trưởng Phòng Biên tập phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-3-2021.

Bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Sáng 1-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm ông Văn Đình Thanh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang...

Bà Võ Thị Lệ Xuân giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Lệ Xuân - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 5 thuộc Thanh tra tỉnh...

 
.

các thông tin tiện ích