Ông Nguyễn Tấn Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh

Chiều 16-9, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tấn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Diên Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Đồng được giao phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách sở kể từ ngày 15-9-2020 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ông Cao Cường giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 31-8, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm ông Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa kể từ ngày 1-9-2020.    

 
.

các thông tin tiện ích