iPhone 14 và những điều cần biết

Các nguồn tin rò rỉ chỉ ra rằng thế hệ iPhone 14 sẽ là dòng sản phẩm sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá nhất của Apple trong vài năm trở lại đây.

Khánh Vĩnh: Quan tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

Những năm qua, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đạt được một số kết quả nhất định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó nổi bật là đề tài liên quan đến mô hình cây bưởi da xanh. Huyện vừa đề xuất nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ trong thời gian tới.  

Xây dụng quy trình Nuôi cá mú trân châu thương phẩm

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh vừa tổ chức tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu bằng thức ăn công nghiệp tại Khánh Hòa". Theo đó, đề tài có 1 hồ sơ đăng ký và đủ điều kiện tham gia tuyển chọn là Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến 30 tháng.

 
.

các thông tin tiện ích