Phương pháp sinh học phân tử: Giúp định loại, xây dựng mã vạch cho tôm hùm

Tôm hùm là một trong những hải sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để con tôm được thị trường thế giới chấp nhận phải đáp ứng nhiều yêu cầu về nguồn gốc, kiểm định... Vì thế, mới đây, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III có đề tài "Nghiên cứu định loại và phát triển mã vạch ADN trên tôm hùm" đáp ứng bài toán khó khăn này.

Lan tỏa rộng trên mạng xã hội

Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 5 - năm 2021 diễn ra khi cả tỉnh căng mình chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay khi chính thức triển khai phần bình chọn video clip dự thi Vòng sơ khảo trên Fanpage cải cách hành chính tỉnh, số lượt tiếp cận, tương tác đã liên tục tăng, cho thấy tính lan tỏa của cuộc thi.  

Chú trọng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học

Với chức năng của một trường đào tạo sĩ quan kỹ thuật thông tin, nhiều năm qua, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Trường Đại học Thông tin liên lạc luôn gắn liền với các hoạt động khoa học và công nghệ.  

 
.

các thông tin tiện ích