WHO cảnh báo về tình trạng lây lan của dịch COVID-19 WHO cảnh báo về tình trạng lây lan của dịch COVID-19
Bên cạnh gần 10.000 trường hợp tử vong được báo cáo cho WHO trong tháng trước, số ca nhập viện đã tăng 42% và số bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11.