Ngày Thế giới không thuốc lá (WHO) 31/5: Ngày Thế giới không thuốc lá (WHO) 31/5: "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá"
"Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá" được lựa chọn là chủ đề chính của Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2023. Theo Tổ chức Y tế Thế giới...