Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 17-1)

Chiều 17-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 186 ca dương tính với SARS-CoV-2.  

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 17-1)

Trưa 17-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 12 giờ cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận thêm 171 ca dương tính với SARS-CoV-2.    

Thông báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (từ 17 giờ ngày 16-1 đến 7 giờ ngày 17-1)

Sáng 17-1, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 16-1 đến 7 giờ ngày 17-1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 244 ca dương tính với SARS-CoV-2.  

 
.

các thông tin tiện ích