Chớm đông Chớm đông
  ↵ Thời khắc chớm đông không hiện hữu một cách rõ rệt, vì mỗi năm một khác. Với tôi, hoài niệm về chớm đông là khi chiếc radio cũ sờn, kêu xoèn xoẹt phát đi bản tin gió lạnh đầu mùa. Ấy là chớm đông, ta có thể cảm nhận rõ mồn một sự đổi thay khi chiều buông xuống, những cơn gió lạnh se sắt kéo cả bầu trời mây trĩu nặng, dịch chuyển dần từ Bắc xuống Nam cho đến lúc trời - mây không còn ranh giới, cùng khoác lên một màu xám trầm mặc, in bóng cả dòng sông.
Đã cuối mùa mưa Đã cuối mùa mưa
06:56, 29/11/2023
Mầm sống Mầm sống
06:45, 29/11/2023
Ngày thầy xa đảo Ngày thầy xa đảo
22:11, 14/11/2023