Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06
Chiều 27-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp định kỳ Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa (Đề án 06); đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.