Tại TP. Nha Trang: Hơn 100 cán bộ y tế được tập huấn về chuyển đổi số Tại TP. Nha Trang: Hơn 100 cán bộ y tế được tập huấn về chuyển đổi số
Tại TP. Nha Trang, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia, Bộ Y tế vừa phối hợp với Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số y tế khu vực Nam Trung Bộ năm 2023 cho hơn 100 cán bộ y tế của khu vực.