Ông Đỗ Trọng Thảo được giao Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa Ông Đỗ Trọng Thảo được giao Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vừa ký Quyết định 1758 giao Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đối với ông Đỗ Trọng Thảo - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa kể từ ngày 15-9-2023 cho đến khi có quyết định mới.