Thông báo kế hoạch thay thế tuyến ống cấp nước D350 đường 23/10
Thông báo kế hoạch thay thế tuyến ống cấp nước D350 đường 23/10
Thực hiện kế hoạch thay thế tuyến ống gang cũ DN 350 đường 23/10 (từ cầu Ông Bộ đến ngã ba Thành). Công ty xin thông báo về việc cung cấp nước như sau: