Hải sản Ốc Nhắng: Giảm 10% trên các hóa đơn ăn uống nhân dịp Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 Hải sản Ốc Nhắng: Giảm 10% trên các hóa đơn ăn uống nhân dịp Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Nhân dịp Festival Biển 2023 hải sản Ốc Nhắng số 202 đường Xóm Cồn (Bờ Kè Hà Ra), TP. Nha Trang, ngoài việc cam kết bán ổn định giá, đảm bảo chất lượng. Nhà hàng sẽ giảm 10% trên các hóa đơn ăn uống cho các thực khách đến ăn uống tại quán.