Cam Ranh tăng cường quản lý trật tự xây dựng

HĐND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố".

Chỉ số bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm 2020 đạt mức khá

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ chỉ số) tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT để áp dụng chính thức từ năm 2020.

Quy hoạch sử dụng đất Khu Kinh tế Vân Phong: Có nhiều thay đổi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Theo đó, có nhiều thay đổi về mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương này nhằm phục vụ chiến lược phát triển lâu dài đang được quy hoạch trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 
.

các thông tin tiện ích