Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa: Giải quyết tắc nghẽn đường ống

Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) sau 5 năm vận hành đã xuất hiện tình trạng tắc nghẽn đường ống, ảnh hưởng đến vận hành. Các đơn vị chức năng của thành phố đang tìm phương án xử lý hiệu quả nhất cho trạm.

Nhiều bất cập trong quy định quy hoạch, xây dựng

Hiện nay, các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng vẫn còn nhiều bất cập, khó thi hành trên thực tế. Vì vậy, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về thực trạng và kiến nghị giải quyết các vướng mắc.  

Góp ý đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu ý kiến góp ý đối với đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050...

 
.

các thông tin tiện ích