Triển khai đề án đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn về việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022.    

Cam Lâm sẽ thu hồi khoảng 605ha đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cam Lâm. Theo đó, huyện sẽ thu hồi khoảng 605ha đất (đất nông nghiệp 401,47ha, đất phi nông nghiệp 203,29ha); chuyển mục đích sử dụng đất 514,21ha...

Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Vĩnh Hải: Cam kết hoàn thành vào ngày 30-4

Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý những nội dung liên quan đến Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Vĩnh Hải (TP. Nha Trang), theo văn bản phúc đáp của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân...

 
.

các thông tin tiện ích