Khuyến cáo nắng nóng và thời tiết giao mùa trong nuôi trồng thủy sản Khuyến cáo nắng nóng và thời tiết giao mùa trong nuôi trồng thủy sản
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III vừa khuyến cáo người nuôi trồng thủy sản về nắng nóng và thời tiết giao mùa: Tháng 4 - 6 hàng năm là thời kỳ nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài, mưa dông vào chiều tối và đêm làm phân tầng nhiệt độ nước, gây biến động lớn về nhiệt độ, độ PH, kiềm và các yếu tố dinh dưỡng.