Rà soát chương trình dạy Tin học và Ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu sở giáo dục – đào tạo các địa phương báo cáo thực trạng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với môn Tin học và Ngoại ngữ.

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.  

 
.

các thông tin tiện ích