Những lưu ý trong thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công  Những lưu ý trong thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công 
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh một số nội dung lưu ý trong thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.