Từ ngày 1-8, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

Ngày 11-6, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02 (có hiệu lực từ ngày 1-8-2021) quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (viết tắt là công chức hành chính) và công chức chuyên ngành văn thư (công chức văn thư). Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:

3 nhóm trẻ em được nhận trợ cấp xã hội tăng từ 1-7

Từ ngày 1-7, theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. 

Mức thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho đất thiếu giấy tờ

Dưới đây là quy định cụ thể về trường hợp thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.

 
.

các thông tin tiện ích