Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Thực hiện "Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020" theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ, cải cách về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa công nghệ...

Các ngân hàng được yêu cầu rà soát, giảm lương thưởng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch gây ra.

Vietcombank: Miễn phí chuyển tiền ủng hộ quyên góp chống dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 23-3, mọi người dân trong cả nước đều có thể ủng hộ quyên góp phòng, chống dịch Covid-19 với các hình thức: Ủng hộ bằng tiền mặt, ủng hộ bằng tin nhắn hoặc ủng hộ bằng chuyển tiền qua tài khoản.

 
.

các thông tin tiện ích