Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi

Sáng 23-9, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho ban lãnh đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và thành viên quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách: Góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho hàng ngàn đối tượng chính sách. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Hồ Đắc Thích - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhân dịp tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh.

 
.

các thông tin tiện ích