Sức bật từ chương trình nông thôn mới, phát triển miền núi Sức bật từ chương trình nông thôn mới, phát triển miền núi
Ngày 1-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 11-1-2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025...