05:04, 12/04/2021

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trong ngành Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt, duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS. Cùng với đó, điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên huy động trẻ mầm non từ 12 đến 36 tháng tuổi đến trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2020”; dự án Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; các công trình xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh trường học nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các trường để đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị trường học...


V.T