5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Thứ Tư, 31/03/2021, 22:21 [GMT+7]

5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Sáng 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

 

Ông Đinh Văn Thiệu trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 cho xã Vĩnh Phương.
Ông Đinh Văn Thiệu (bìa phải) trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 cho xã Vĩnh Phương.
 
Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 56/92 xã NTM, vượt 3 xã so với nghị quyết của Tỉnh ủy; không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân trên địa bàn tỉnh là 16 tiêu chí/xã. TP. Nha Trang đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định thành phố hoàn thành nhiệm vụ NTM.
 
Năm 2021, có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh), Ninh Xuân, Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa), Diên Tân (huyện Diên Khánh), Suối Cát (huyện Cam Lâm). 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Diên An, Diên Điền (Diên Khánh), Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây (huyện Cam Lâm).
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định đến sự thành công của chương trình. Bên cạnh đó, tập trung chăm lo đầu ra cho nông sản, xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm của nông dân làm ra.
 
Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đã trao quyết định của UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 cho 7 xã: Vạn Phước (Vạn Ninh), Bình Lộc (Diên Khánh), Ninh Ích, Ninh Sim, Ninh Trung, Ninh Sơn (Ninh Hòa), Cam An Nam (Cam Lâm). Đồng chí cũng trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 cho 2 xã: Vĩnh Phương (Nha Trang), Ninh Quang (Ninh Hòa).
 
H.Đ
 
.

các thông tin tiện ích