Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phân công theo dõi, hỗ trợ 36 xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 12/03/2021, 01:22 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phân công theo dõi, hỗ trợ 36 xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 10-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ các xã chưa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.


Theo kế hoạch, hàng năm, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với các địa phương được phân công theo dõi ít nhất 1 lần; qua đó, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương. UBND tỉnh lập dự toán kinh phí dự phòng từ nguồn vốn đầu tư phát triển, trình HĐND tỉnh thông qua để các vị được phân công có thể giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, liên quan đến dân sinh mà địa phương kiến nghị; dự kiến bố trí kinh phí hỗ trợ bình quân một xã 500 triệu đồng/năm. Ngoài kinh phí được giao, các vị Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình chỉ đạo, giải quyết các khó khăn của địa phương có thể đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nghiên cứu, đầu tư xây dựng một số công trình cấp thiết để phục vụ nhân dân.

 

 


Cụ thể: Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã: Vạn Thạnh, Vạn Long (huyện Vạn Ninh), Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh). Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã: Diên Xuân (huyện Diên Khánh), Thành Sơn, Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn). Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã: Ninh Phước, Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa), Cam Thịnh Tây (TP. Cam Ranh). Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã: Sơn Tân (huyện Cam Lâm), Khánh Hiệp, Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh). Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa), xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn). Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa), xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh). Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa), xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh). Ông Nguyễn Văn Ghi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: xã Diên Tân (huyện Diên Khánh), xã Giang Ly (huyện Khánh Vĩnh). Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: xã Vạn Khánh (huyện Vạn Ninh), xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh). Ông Nguyễn Khắc Hà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh), xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh). Ông Lữ Thanh Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm), xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh). Ông Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh: xã Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa), xã Sơn Bình (huyện Khánh Sơn). Ông Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: xã Cam Phước Đông (TP. Cam Ranh), xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh). Ông Lê Hữu Thọ - Bí thư Thành ủy Nha Trang: xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn), xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh). Ông Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh: xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn), xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: xã Suối Cát (huyện Cam Lâm), xã Ba Cụm Bắc (huyện Khánh Sơn).

       T.H

 


 

.

các thông tin tiện ích