Nha Trang: 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của UBND TP. Nha Trang còn 1,79%, giảm 0,66% so với quý I và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của ngành Thuế

Ngày 16-6, Tổ kiểm tra số 2 - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế TP. Nha Trang.

Sở Giao thông vận tải: Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Sở Giao thông vận tải đang tổ chức thăm dò ý kiến, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức và cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính, giải quyết công việc, sử dụng dịch vụ của sở.

 
.

các thông tin tiện ích