Phường Ninh Thủy: Đổi mới trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vừa triển khai mô hình "Ngày thứ Ba không viết; ngày thứ Sáu không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm mang lại sự hài lòng cho người dân.  

Khảo sát mức độ hài lòng năm 2022

Từ ngày 15-7 đến 30-9, tỉnh sẽ triển khai điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị, với tổng số 24.670 phiếu khảo sát.

Vạn Ninh cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16-6, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra làm tổ trưởng kiểm tra công tác CCHC tại huyện Vạn Ninh.

 
.

các thông tin tiện ích