Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa: Quản lý người nuôi bệnh bằng mã QR

Không chỉ đạt giải ba cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ tỉnh lần thứ 5 - năm 2021, giải pháp quản lý người nuôi bệnh bằng mã QR của đội thi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai hiệu quả vào thực tế.

Yêu cầu triển khai Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030

Sở Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.

Phấn đấu cải cách hành chính năm 2022 đạt mức độ hài lòng hơn 83%

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2022. Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch) cho biết:

 
.

các thông tin tiện ích