Lan tỏa rộng trên mạng xã hội

Cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ" lần thứ 5 - năm 2021 diễn ra khi cả tỉnh căng mình chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay khi chính thức triển khai phần bình chọn video clip dự thi Vòng sơ khảo trên Fanpage cải cách hành chính tỉnh, số lượt tiếp cận, tương tác đã liên tục tăng, cho thấy tính lan tỏa của cuộc thi.  

Sở Công Thương: Quý III, giải quyết 4.085 hồ sơ trực tuyến

Trong quý III/2021, Sở Công Thương tiếp nhận 4.487 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 4.482 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,89%; không có hồ sơ giải quyết trễ hạn; có 4 hồ sơ đang giải quyết. Trong số hồ sơ giải quyết có 4.085 hồ sơ trực tuyến, chiếm 91,14% tổng số hồ sơ tiếp nhận, vượt 41,14% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao.

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 
.

các thông tin tiện ích