Phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Chiều 3-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì họp phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 địa phương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Phấn đấu nâng cao các chỉ số quản trị phát triển địa phương

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình  hành động triển khai thực hiện Kết luận số 91, ngày 18-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính , nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa

Cuối năm 2022, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đây là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, đặt tại số 26 Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), dự kiến hoạt động từ tháng 6-2023.

 
.

các thông tin tiện ích