Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Thứ Sáu, 23/04/2021, 18:49 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các sở, ngành, địa phương năm 2021, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai và báo cáo kết quả.
 
Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực và kiểm tra 2 chuyên đề cụ thể. Riêng đối với các cơ quan tham mưu CCHC, đoàn sẽ kiểm tra thêm chức trách tham mưu thực hiện kế hoạch CCHC tỉnh, kế hoạch tuyên truyền CCHC và một số văn bản chỉ đạo liên quan. 
 
Đối với nội dung kiểm tra toàn diện công tác CCHC, đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 5 cơ quan thuộc khối sở, 2 cơ quan khối ngành dọc trên địa bàn tỉnh (bao gồm các đơn vị trực thuộc), 3 đơn vị cấp huyện và 4 đơn vị thuộc, trực thuộc, 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 6 đơn vị cấp xã. Đối với nội dung kiểm tra theo chuyên đề, đoàn sẽ kiểm tra: Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử, chuyển biến về số lượng hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích và kiểm tra về tài chính công. 
 
Dự kiến, đoàn sẽ kiểm tra 2 đợt. Đợt 1, từ tháng 4 đến tháng 5, đoàn kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại một số sở (trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng), đơn vị ngành dọc cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Đợt 2, từ tháng 6 đến tháng 9, kiểm tra toàn diện và kiểm tra theo 2 chuyên đề đối với một số sở, ngành, địa phương, trong đó có 3 địa phương: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và huyện Vạn Ninh. 
 
Trưởng đoàn kiểm tra quyết định cơ quan, đơn vị sẽ kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra trước ít nhất 10 ngày.
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích