UBND tỉnh Khánh Hòa:

Giao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến năm 2021

Thứ Hai, 12/04/2021, 20:42 [GMT+7]

Giao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021.


Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong và 10 sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng được giao chỉ tiêu tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức 3, 4. Các sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế được giao chỉ tiêu tối thiểu 45%. Sở Giao thông vận tải và Sở Tư pháp được giao chỉ tiêu tối thiểu 40%.


Đối với UBND cấp huyện, 6 địa phương gồm: Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang được giao chỉ tiêu tối thiểu 40%; UBND 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được giao chỉ tiêu tối thiểu 35%.


UBND cấp xã thuộc 6 địa phương nói trên được giao chỉ tiêu tối thiểu 30%, cấp xã thuộc 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được giao chỉ tiêu tối thiểu 25%.


N.V


 

.

các thông tin tiện ích