Công tác cải cách hành chính ở xã Vạn Hưng: Chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 05/04/2021, 21:57 [GMT+7]

Công tác cải cách hành chính ở xã Vạn Hưng: Chuyển biến tích cực

Từ năm 2020, UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã triển khai hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận “một cửa” của xã. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân tại địa phương.


Những năm qua, UBND xã Vạn Hưng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn. Ông Trần Trung Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cho biết, địa phương tập trung thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; quán triệt cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng cơ sở vật chất cho bộ phận “một cửa” đạt chuẩn, trong đó triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức.

 

Người dân đánh giá sự hài lòng qua hệ thống tự động khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân đánh giá sự hài lòng qua hệ thống tự động khi đến thực hiện thủ tục hành chính.

 

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Thời gian qua, huyện Vạn Ninh có nhiều mô hình, sáng kiến về CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương cũng như nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong số đó có việc triển khai hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức của UBND xã Vạn Hưng. Đây là mô hình hay cần được nhân rộng trong thời gian tới.

Trước đây, địa phương thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng qua điều tra xã hội học; kết quả, mức độ hài lòng của khách hàng khi đến thực hiện các TTHC chưa cao. Từ tháng 7-2020, xã Vạn Hưng đã triển khai hệ thống phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức. Hệ thống gồm 1 màn hình cảm ứng trong đó tích hợp dữ liệu thông tin về cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”. Sau khi hoàn thành việc giải quyết TTHC, người dân sẽ thể hiện mức độ hài lòng qua việc lựa chọn đánh giá “hài lòng” hoặc “không hài lòng” về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cũng như quá trình giải quyết TTHC. Ông Nguyễn Văn Nhung (thôn Xuân Đông) cho biết: “Tôi thường xuyên đến bộ phận “một cửa” của xã để giải quyết TTHC. Tôi nhận thấy cán bộ, công chức làm việc có tinh thần trách nhiệm, vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục; cơ sở vật chất được đầu tư khang trang; thiết bị giúp việc đánh giá mức độ hài lòng người dân thuận lợi, chính xác hơn”.


Hàng tháng, UBND xã Vạn Hưng thực hiện trích xuất dữ liệu phần mềm để đánh giá cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC và giao tiếp với người dân để kịp thời chấn chỉnh. Qua tổng hợp cho thấy, chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức tăng lên, tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Năm 2020, bộ phận “một cửa” của xã đã tiếp nhận, giải quyết 3.224 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 0,4%.


Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, năm 2020, xã Vạn Hưng là đơn vị dẫn đầu về công tác CCHC khối UBND các xã, thị trấn của huyện. Trong đó, điều rất đáng ghi nhận là địa phương đã mạnh dạn triển khai hệ thống phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức và đạt được hiệu quả, bước đầu góp phần nâng cao công tác CCHC của địa phương trong năm qua.


THẾ ANH - THANH HẢI

 

.

các thông tin tiện ích