Sở Giao thông vận tải: Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính

Thứ Tư, 24/03/2021, 22:43 [GMT+7]

Sở Giao thông vận tải: Ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh và các phòng, ban trực thuộc.


Nội dung kiểm tra gồm: Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; công tác theo dõi, thi hành pháp luật; tiến độ giải quyết công việc, nhiệm vụ trọng tâm được giao; tình hình giải quyết thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông; chấp hành các quy định của cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc; duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan, đơn vị. Riêng đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh, ngoài những nội dung kiểm tra trên còn kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới và việc thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ; tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định; không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân.


Thời gian kiểm tra đợt 1 bắt đầu từ tháng 5 và đợt 2 trong tháng 10.


MẠNH HÙNG

.

các thông tin tiện ích