Kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến năm 2020: Tăng ấn tượng

Thứ Tư, 07/04/2021, 22:52 [GMT+7]

Kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến năm 2020: Tăng ấn tượng

Nhiều đơn vị có hồ sơ thanh toán trực tuyến


Năm 2020, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến của toàn tỉnh đạt hơn 90%. Đặc biệt, có tới 24/26 sở và UBND cấp huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến hoàn thành và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Khối các cơ quan ngành dọc có tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trung bình đạt 85%; trong đó, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh đều đạt hơn 90%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn toàn tỉnh ở mức rất thấp, chỉ còn 2%, giảm 2% so với năm 2019.

 

Sơ đồ số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến của khối cơ quan chuyên môn thuộc  UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và văn phòng đăng ký đất đai giai đoạn 2014 - 2020.

Sơ đồ số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến của khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và văn phòng đăng ký đất đai giai đoạn 2014 - 2020.


So với năm 2019, năm 2020, toàn tỉnh có 746 quy trình cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, tăng hơn 5 lần; 451 quy trình cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, tăng gần 2 lần. Đặc biệt, năm qua, có một số đơn vị, địa phương lần đầu phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Diên Khánh, chi nhánh Vạn Ninh; UBND các địa phương: Cam Lâm, Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang. Khối xã cũng ghi nhận tăng thêm 30 xã phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến so với năm 2019, nâng tổng số xã có hồ sơ trực tuyến lên 55 xã; một số xã phường mới phát sinh hồ sơ trực tuyến như: Thành Sơn (huyện Khánh Sơn), Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa)...


Phát huy vai trò của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh


Kết quả trên là do nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong rà soát, đề xuất công bố, tuyên truyền, giới thiệu danh mục TTHC trực tuyến, nhất là các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận lớn như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Nha Trang... Toàn tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa, đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ tục theo cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và quyết định công bố của UBND tỉnh, với 2.133 quy trình chi tiết trên 145 lĩnh vực. Toàn bộ quy trình giải quyết TTHC được rà soát, hợp lý hóa theo tiêu chuẩn ISO, bảo đảm phân định rõ các bước công việc, thời gian, tiến độ giải quyết và sản phẩm đầu ra, cập nhật đồng bộ trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã hoàn thành kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả nội dung yêu cầu; 111 cơ quan, đơn vị đã phát hành, ủy nhiệm lập biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp trực tuyến qua trung tâm.


Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến cho thấy, toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cấp chính quyền tỉnh trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã được đáp ứng tốt, sẵn sàng cho việc duy trì và phát triển ở mức độ cao hơn, phạm vi rộng hơn. Kết quả trên cũng tạo ra hiệu ứng tốt, góp phần trực tiếp làm thay đổi hành vi, thói quen giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo hướng chuyển dần sang giao dịch trên môi trường điện tử một cách bền vững. Thực tế, trong 22 ngày giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 (tháng 4-2020), trong khi số khách hàng đến giao dịch trực tiếp giảm chỉ còn 1/4 so với bình thường, các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 5.300 hồ sơ trực tuyến, bằng 29,87% tổng số hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến bằng 56,7% quý I/2020 và gấp 1,72 lần cả năm 2019. Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đưa các tiện ích trực tuyến tới tận cơ sở và truyền thông thường xuyên về dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ nhiều hơn cho các nhóm yếu thế; qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

 


 

Năm 2020, khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận, giải quyết hơn 114.000 hồ sơ trực tuyến, chiếm 20,29%, tăng 3,22% so với năm 2019, cao nhất từ trước đến nay. 3 tháng đầu năm 2021, khối này tiếp nhận, giải quyết hơn 19.600 hồ sơ trực tuyến. Năm 2020, số hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt hơn 7.800 hồ sơ, với hơn 420 triệu đồng; so với năm 2019, số hồ sơ trực tuyến tăng hơn 68 lần, số tiền tăng gần 28 lần.
 NGUYỄN VŨ 

.

các thông tin tiện ích