Nỗ lực cải cách hành chính

Thứ Tư, 23/12/2020, 23:11 [GMT+7]

Nỗ lực cải cách hành chính

Hồ sơ, thanh toán trực tuyến tăng mạnh


Năm 2020, công tác  cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được cải thiện. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chỉ còn 2,1% giảm 1,26% so với năm 2019; ở khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh trễ hạn chỉ 0,4%. Đặc biệt, các cơ quan thuộc tỉnh tiếp nhận, giải quyết thành công gần 112.200 hồ sơ trực tuyến, chiếm 20,78%; thanh toán trực tuyến đạt gần 7.600 hồ sơ, với số tiền gần 407 triệu đồng, tăng hơn 52 lần về số hồ sơ và tăng hơn 30 lần về số tiền so với năm 2019. Hiện nay, có gần 2.200 hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích. Hệ thống tin nhắn tự động SMS đã gửi 348.000 tin nhắn đến điện thoại di động của khách hàng.

 

Cán bộ bộ phận một cửa UBND phường Xương Huân hướng dẫn thủ tục cho người dân.

Cán bộ bộ phận một cửa UBND phường Xương Huân hướng dẫn thủ tục cho người dân.


Hiện nay, toàn bộ 1.771 thủ tục hành chính (TTHC) được tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỉnh cũng phê duyệt 79 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả 3 cấp. Đồng thời, hoàn thành rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa, đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ tục với 2.142 quy trình TTHC chi tiết hơn 144 lĩnh vực. Đến nay, đã có gần 400 TTHC được cắt giảm từ 1/2 đến 1/3 tổng thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương, gắn với đơn giản hóa biểu mẫu, thành phần và số hồ sơ phải nộp trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường…


Đẩy mạnh liên thông thủ tục hành chính


Xác định cải cách thể chế là khâu then chốt, UBND tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với hàng loạt chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh; phối hợp cập nhật, cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu… 4 năm qua, UBND tỉnh đã tổ chức hơn 10 hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Riêng năm nay, tỉnh tổ chức 3 hội nghị đối thoại với hơn 700 cá nhân, tổ chức.


UBND tỉnh đã ban hành, phê duyệt 25 quy chế, quy trình liên thông, với 493 quy trình thủ tục liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính, nhiều lĩnh vực; gần 50 quy trình TTHC ghép nối liên thông được tỉnh phê duyệt, ban hành. Nhiều giải pháp CCHC nhận được sự đồng tình của người dân như: Phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC cho cấp huyện, cấp xã, đơn vị trực thuộc; đến tận nhà làm thủ tục cho người già yếu, tàn tật; giải quyết thủ tục hộ tịch lưu động; trao giấy báo tử, trích lục khai tử tại nhà; thí điểm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực cư trú; hợp nhất một số tờ khai đất đai…


Phát huy hiệu quả Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến


Đến nay, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh (TTDVHCCTT) đã kết nối, nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với toàn bộ quy trình TTHC. Trung tâm cũng kết nối với 8 trung gian thanh toán, liên kết với hơn 60 đơn vị ngân hàng thương mại phục vụ thanh toán trực tuyến. Đồng thời, hoàn thiện tin nhắn tự động SMS thông báo tiến độ giải quyết hồ sơ với 24 tình huống; kích hoạt tiện ích quét mã QR để tra cứu hồ sơ… Tỉnh đã hoàn thành kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên tất cả các nội dung yêu cầu, hoàn thành kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.


Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, điểm nổi bật trong công tác CCHC năm nay là tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cả trong và ngoài tỉnh, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. TTDVHCCTT đã giải quyết thuận lợi cho người dân, góp phần thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thí điểm mô hình khu dân cư điện tử, tiếp tục phát triển các dịch vụ phục vụ người dân trên TTDVHCCTT đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ giao dịch trực tuyến, nghiên cứu giải quyết nộp tiền sử dụng đất trực tuyến.


NGUYỄN VŨ

 


 

Đến nay, 29/29 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện đã kết nối mạng diện rộng tỉnh; 259 điểm kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng từ cấp tỉnh đến cấp xã; hơn 3.436 chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức. Phần mềm E-Office được tích hợp chữ ký số, chứng thư số, liên thông đồng bộ 3 cấp, triển khai tại 650 đầu mối. 75% văn bản đi, đến của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm văn bản giấy, giúp tiết kiệm gần 20 tỷ đồng/năm. 100% cơ quan hành chính ở 3 cấp triển khai đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Đến tháng 11, có 69/108 hệ thống quản lý chất lượng chuyển đổi áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015.
 


 

.

các thông tin tiện ích