Tiếp tục chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thứ Năm, 10/12/2020, 18:49 [GMT+7]

Tiếp tục chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đây là một trong những nội dung mà UBND tỉnh Khánh Hòa đề ra trong báo cáo mới ban hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 50 của Chính phủ và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tỉnh cũng sẽ triển khai kế hoạch phát triển dự án liên quan đến hạ tầng số thích ứng với đô thị thông minh và nâng cao năng lực quản lý đầu tư công; tiếp tục phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 
 
Được biết, thời gian qua, tỉnh đã đầu tư và vận hành Trung tâm dữ liệu phục vụ hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị của tỉnh; kết nối Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Đồng thời, tỉnh đã bố trí máy chủ bảo mật; cập nhật mật mã thủ tục hành chính dịch vụ công quốc gia lên phân hệ Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính; nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office), hệ thống kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, kết nối vào Trục liên thông văn bản quốc gia và đã phát huy hiệu quả. Tỉnh cũng đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông cáp đồng sang cáp quang nhằm phục vụ kịp thời các dịch vụ đòi hỏi đường truyền chất lượng cao. 

 

Một số kết quả của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tính đến tháng 6-2020.
Một số kết quả của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa  (tính đến tháng 6-2020).
Hiện nay, tỷ lệ bình quân thuê bao cáp quang toàn tỉnh đạt 95%. 100% thuê bao phát triển mới được cung cấp hạ tầng băng thông rộng cáp quang. Tất cả cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh đều trao đổi văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử ở mức độ cơ bản. Ngành Y tế bước đầu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tại địa phương. Cục Hải quan tỉnh triển khai Hệ thống thông quan điện tử và Hệ thống thông quan tự động tại cảng biển. Công an tỉnh đầu tư sẵn sàng cơ sở hạ tầng để tham gia quá trình chuyển đổi số của ngành và tích hợp, đồng bộ dữ liệu hiện tại với cơ sở dữ liệu mới khi triển khai các dự án, đề án như: cơ sở dữ liệu dân cư, chứng minh nhân dân, hộ chiếu điện tử…
N.V
 
.

các thông tin tiện ích