Cam Lâm: Khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công

Chủ Nhật, 01/11/2020, 21:51 [GMT+7]

Cam Lâm: Khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công

UBND huyện Cam Lâm vừa ban hành kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với UBND huyện. Theo đó, việc khảo sát nhằm đo lường khách quan, chính xác chất lượng dịch vụ và mức độ hưởng thụ lợi ích từ dịch vụ hành chính công. Thông qua đó, xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thủ tục hành chính và dịch vụ công.


Thời gian điều tra từ ngày 15-10 đến 15-11, bằng các hình thức: Phát phiếu điều tra; phỏng vấn điện thoại; phỏng vấn trực tiếp tại nhà công dân và bộ phận một cửa của huyện. Tổng cộng có 150 phiếu phân bổ cho các phòng chuyên môn: Tài chính - Kế hoạch; Tư pháp; Tài nguyên - Môi trường; Kinh tế hạ tầng.


Huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, triển khai theo tiến độ, tổng hợp, báo cáo UBND huyện; đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Cổng Thông tin điện tử phổ biến tuyên truyền và công bố kết quả khảo sát đến người dân.


Q.V

 

.

các thông tin tiện ích