Nha Trang: Nhiều giải pháp phục vụ người dân

Thứ Hai, 26/10/2020, 21:53 [GMT+7]

Nha Trang: Nhiều giải pháp phục vụ người dân

Tiên phong triển khai nhiều mô hình


Hơn 10 năm qua, UBND TP. Nha Trang đã tiên phong thí điểm 3 mô hình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từ đó được áp dụng toàn tỉnh, đem lại chuyển biến căn bản về phương thức làm việc của cơ quan hành chính. Từ năm 1999, thay vì phải mang hồ sơ đến từng cơ quan, người dân có yêu cầu giải quyết TTHC thuộc 7 lĩnh vực (đất đai, tư pháp, đăng ký kinh doanh, xây dựng, công thương, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa thông tin) chỉ cần tới bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (Một cửa) UBND TP. Nha Trang.

 

Năm 2004, UBND TP. Nha Trang tiếp tục thực hiện mô hình Một cửa liên thông với 7 lĩnh vực nói trên, đồng thời áp dụng hệ thống ISO 9001:2000. Sau đó, UBND TP. Nha Trang lại là 1 trong 3 đơn vị cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm mô hình Một cửa liên thông theo hướng hiện đại từ năm 2010. Bộ phận Một cửa được bố trí nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ khách hàng như: Hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ bằng mã vạch, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC, màn hình LED hiển thị thông tin hồ sơ, TTHC…; đồng thời sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ hành chính (nay là phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới) để tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả.


Từ năm 2012, thành phố triển khai thí điểm mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 2 UBND cấp xã là Vĩnh Phương và Phước Tiến; sau đó tiếp tục triển khai cho 25 xã, phường còn lại trên địa bàn. Đến bộ phận Một cửa UBND TP. Nha Trang để giải quyết TTHC lĩnh vực hộ tịch, bà Nguyễn Thị Hương Thu (phường Phước Tiến, Nha Trang) nhìn nhận, việc đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC đã đem lại hiệu quả thiết thực với người dân.

 

Giao dịch tại bộ phận Một cửa UBND TP. Nha Trang.

Giao dịch tại bộ phận Một cửa UBND TP. Nha Trang.

 

Những giải pháp hiệu quả


Từ năm 2011 đến nay, UBND TP. Nha Trang và các cơ quan, đơn vị đã triển khai liên thông giải quyết TTHC hiệu quả trên một số lĩnh vực như: Đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế, hộ tịch, đất đai... Trong đó, UBND thành phố đã chủ động xin ý kiến UBND tỉnh cho cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với cấp mã số thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Được UBND tỉnh cho phép, UBND thành phố đã xây dựng quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với mã số thuế và đưa vào áp dụng tại bộ phận Một cửa từ tháng 6-2012. Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông và triển khai trên toàn tỉnh.


Năm 2018, UBND TP. Nha Trang quyết định ban hành đề án thí điểm trao giấy báo tử; trích lục khai tử tại gia đình đối với 6 xã, phường (Lộc Thọ, Vĩnh Thọ, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp). Theo đó, khi nhận được thông báo ở cơ sở về việc có công dân chết trên địa bàn, công chức tư pháp - hộ tịch đến tận nhà chia sẻ, hỗ trợ hướng dẫn gia đình đăng ký khai tử tại nhà (nếu công dân đã chết có đăng ký thường trú) hoặc ghi nhận sự kiện chết để cấp giấy báo tử (nếu công dân đã chết có đăng ký tạm trú hoặc đang sống tại địa phương); thu thập thông tin, lập tờ khai, nhận các giấy tờ liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký khai tử hoặc cấp giấy báo tử rồi cùng đại diện tổ dân phố đến tận nhà trao trích lục khai tử hoặc giấy báo tử. Từ ngày 15-7-2018 đến 31-8-2020, 6 xã, phường thí điểm đã trao được 130 giấy báo tử, trích lục khai tử tại nhà, đạt 72%.


Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang cho biết, giai đoạn tới, việc xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Muốn vậy, bên cạnh duy trì các giải pháp đang triển khai, Phòng Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong giải quyết TTHC; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ứng dụng chuyên ngành phục vụ việc thẩm định, giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng thời, thành phố tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ tác nghiệp và thường xuyên tập huấn, kiểm tra, cương quyết xử lý trách nhiệm nếu cán bộ vi phạm nhiều lần. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về việc nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.


Nguyễn Vũ
    

.

các thông tin tiện ích