Đề nghị công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 05/03/2021, 03:16 [GMT+7]

Đề nghị công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau cuộc họp thẩm định và đánh giá kết quả Chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2020 tổ chức ngày 2-3, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận 7 xã NTM và 2 xã NTM nâng cao năm 2020.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Phước (Vạn Ninh); Cam An Nam (Cam Lâm); Bình Lộc (Diên Khánh); Ninh Sim, Ninh Ích, Ninh Trung và Ninh Sơn (Ninh Hòa); 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Vĩnh Phương (Nha Trang), Ninh Quang (Ninh Hòa) và Diên Điền (Diên Khánh).


Kết quả thẩm định, 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM còn một số vướng mắc liên quan đến tiêu chí quy hoạch, tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 3 xã NTM nâng cao gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí về trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm 2020, tình hình  nắng hạn, lũ lụt và tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 xảy ra đã gây khó khăn cho chương trình NTM nói chung và các xã đăng ký đạt chuẩn nói riêng.


Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã thảo luận, bình xét và thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Riêng xã Diên Điền chưa đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội nên hội đồng đề nghị đưa vào chương trình phấn đấu của năm 2021.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích