Khánh Hòa:

Phấn đấu có 75 xã nông thôn mới

Thứ Hai, 22/02/2021, 22:07 [GMT+7]

Phấn đấu có 75 xã nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 75 xã nông thôn mới (NTM). Trong đó có: 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí, huyện Diên Khánh đạt huyện NTM nâng cao, 2 huyện Vạn Ninh và Cam Lâm đạt huyện NTM, TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
 
Nhu cầu vốn đầu tư phát triển - chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng của Chương trình NTM giai đoạn này hơn 126,8 tỷ đồng. Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, chủ yếu là hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP... tùy thuộc vào từng năm, từng dự án được duyệt.
 
Được biết, tính đến tháng 2-2021, toàn tỉnh có 49/92 xã NTM, dự kiến sẽ có thêm 7 xã NTM năm 2020 (do đến nay chưa tổ chức công nhận); vượt chỉ tiêu 3 xã so với nghị quyết của Tỉnh ủy.
 
H.Đ
.

các thông tin tiện ích