Tập trung hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất

Thứ Tư, 27/01/2021, 22:53 [GMT+7]

Tập trung hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).


Qua rà soát, đến ngày 25-1, trên địa bàn tỉnh có 62/92 xã tham gia Chương trình NTM đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất. Trong đó, nhiều xã đạt chuẩn nhưng chưa bền vững, hợp tác xã ra đời chỉ mới dừng lại ở mức độ để công nhận đạt chuẩn, chưa duy trì, hoạt động hiệu quả hoặc kinh doanh có lãi. Tổng hợp sơ bộ lộ trình đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh còn 7 xã chưa có hợp tác xã, 1 xã có hợp tác xã nhưng đã ngưng hoạt động.


Để hoàn thành mục tiêu Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã quan tâm, chủ động hỗ trợ thành lập, duy trì, phát triển số lượng và chất lượng các hợp tác xã. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn, đặc biệt là tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.


Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 80% xã NTM, 40% xã NTM nâng cao, 10% xã NTM kiểu mẫu.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích