Khánh Vĩnh: Xếp thứ 2 toàn tỉnh về phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Thứ Ba, 15/02/2022, 22:09 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Xếp thứ 2 toàn tỉnh về phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 15-2, huyện Khánh Vĩnh tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.


Năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận 14.570 hồ sơ, đã giải quyết 14.322 hồ sơ. Trong đó, đúng hạn và trước hạn 14.283 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,03%; 26 hồ sơ trễ hạn, đạt tỷ lệ 0,18%. Cấp huyện tiếp nhận 912 hồ sơ, đã giải quyết 823 hồ sơ. Trong đó, trước hạn và đúng hạn 802 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,45%; trễ hạn 21 hồ sơ (13 hồ sơ do lỗi hệ thống), đạt tỷ lệ 2,55%. UBND huyện đã thực hiện 22/22 nhiệm vụ tuyên truyền trong công tác CCHC đảm bảo yêu cầu và tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời để phối hợp thực hiện, đặc biệt là tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Kết quả, huyện xếp thứ 2 toàn tỉnh về phân tích chỉ số CCHC năm 2021, giữ vững thành tích 6 năm liền xếp loại tốt về CCHC.


Năm 2022, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ...


Lê Tuyết

.

các thông tin tiện ích