Sở Tư pháp phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 83%

Chủ Nhật, 13/02/2022, 19:18 [GMT+7]

Sở Tư pháp phấn đấu đạt mức độ hài lòng trên 83%

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, Sở Tư pháp phấn đấu tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

Đặc biệt, sở tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó, phấn đấu 100% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp để đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC công bố trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Sở cũng tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107 và 108 của Chính phủ gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ sự nghiệp công…

Sở Tư pháp phấn đấu đạt mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở đều trên 83%.

N.V

 

.

các thông tin tiện ích