Sở Văn hóa và Thể thao: Giải quyết 98 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Chủ Nhật, 13/02/2022, 23:14 [GMT+7]

Sở Văn hóa và Thể thao: Giải quyết 98 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.


Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao có thẩm quyền giải quyết 98 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực văn hóa, thể dục - thể thao. Cụ thể, hoạt động di sản văn hóa có 14 thủ tục; điện ảnh có 2 thủ tục; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm có 12 thủ tục; nghệ thuật biểu diễn có 4 thủ tục; văn hóa cơ sở có 10 thủ tục; hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa có 5 thủ tục; thư viện có 3 thủ tục; gia đình có 12 thủ tục; quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 1 thủ tục; các hoạt động thể dục, thể thao có 35 thủ tục.


N.T


 

.

các thông tin tiện ích