Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2021

Thứ Năm, 06/01/2022, 22:09 [GMT+7]

Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2021

Chiều 6-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) tỉnh để thông qua đánh giá chỉ số và xếp hạng CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.


Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của tổ giúp việc và ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Tấn Tuân thống nhất thông qua kết quả thẩm định. Về phương án đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021, ông thống nhất nguyên tắc, danh sách đề nghị, đồng thời yêu cầu tăng thêm số tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị có nhiều đầu mối trực thuộc để bảo đảm phù hợp giữa các cơ quan và động viên kịp thời. Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là UBND cấp huyện, tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác CCHC; tăng cường kiểm tra công tác CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp vị trí việc làm đảm bảo phục vụ tốt cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.


Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định, năm 2021, công tác CCHC của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 30 cơ quan, đơn vị đạt hạng Tốt về CCHC, gồm: 15 sở, 5 cơ quan ngành dọc, 3 UBND cấp huyện và 7 đơn vị sự nghiệp; tăng 1 đơn vị so với năm 2020. 13 cơ quan, đơn vị đạt hạng Khá, gồm: 5 sở, 1 cơ quan ngành dọc, 5 UBND cấp huyện và 2 đơn vị sự nghiệp; tăng 2 đơn vị so với năm 2020. Số cơ quan, đơn vị ở hạng Trung bình chỉ còn 1 đơn vị, giảm 3 đơn vị so với năm 2020 và không có đơn vị ở hạng Yếu.


N.V 

.

các thông tin tiện ích