Kiện toàn Bộ phận một cửa

Chủ Nhật, 26/12/2021, 22:57 [GMT+7]

Kiện toàn Bộ phận một cửa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn Bộ phận một cửa theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, bảo đảm tiếp nhận hồ sơ tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND cấp huyện, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện; phê duyệt danh sách nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện theo quy định (bao gồm cả viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai).
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND cấp huyện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện theo quy định; rà soát, kiện toàn Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10-1-2022.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích