11:03, 08/03/2020

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019: Duy trì chiều hướng phát triển

Với quy chế đánh giá, xếp hạng mới khắt khe hơn, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 không tăng cao bằng năm trước nhưng vẫn cho thấy chiều hướng phát triển tích cực trên toàn tỉnh. 

Với quy chế đánh giá, xếp hạng mới khắt khe hơn, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 không tăng cao bằng năm trước nhưng vẫn cho thấy chiều hướng phát triển tích cực trên toàn tỉnh. 
 
Cơ bản duy trì 
 
Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn trong cách đánh giá, chấm điểm. Do đó, năm qua, trong số 44 cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp hạng CCHC, số xếp hạng tốt và khá vẫn duy trì như năm 2018, lần lượt là 24 và 18 cơ quan. Số cơ quan xếp hạng trung bình giảm 1, chỉ còn 1 cơ quan, nhưng lại có 1 cơ quan xếp hạng yếu. Chỉ số CCHC trung bình chung đạt 83,67%, giảm 0,75%, trong đó khối UBND cấp huyện và khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh tăng, giảm không ổn định. Trong 23 đơn vị giảm chỉ số CCHC, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giảm nhiều nhất, tới 40,45%, xuống hạng yếu.
 
 
Tuy vậy, các cơ quan, đơn vị đều được ghi điểm ở hầu hết nội dung, tiêu chí quan trọng và không bị hạ bậc xếp hạng vì có số hồ sơ trễ hạn từ 10% trở lên. Đặc biệt, qua 3 năm 2017 - 2019, số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh đạt mức tốt tăng dần từ 3 lên 4 rồi 5 đơn vị. Chỉ số CCHC trung bình chung 3 năm qua của khối cơ quan ngành dọc tăng trưởng cao nhất và tiếp tục giữ mức tốt, đạt 88,92%. Khối sở, ban, ngành cũng tăng đều và vượt ngưỡng 85% (mức tốt) vào năm 2019. 
 
Đáng nói, bên cạnh các đơn vị xếp hạng CCHC tốt nhiều năm liền như: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa, Cục Hải quan..., năm 2019 còn ghi nhận nỗ lực CCHC của Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Trường Đại học Khánh Hòa. 
 
Năm 2019, có 21 đơn vị có chỉ số CCHC cao, nổi bật là Trường Đại học Khánh Hòa, Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH… So với năm 2018, trong 9 cơ quan khối sở có chỉ số CCHC tăng, Sở Y tế và Sở LĐ-TB-XH tăng cao nhất. Ở khối cơ quan ngành dọc, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa tiếp tục dẫn đầu. Ở khối UBND cấp huyện, số cơ quan có chỉ số tăng, giảm bằng nhau. Khối đơn vị sự nghiệp có 3/9 đơn vị có chỉ số CCHC tăng.
 
Chiều hướng phát triển
 
Tuy các chỉ số chung tăng, giảm dao động, nhưng ở các tiêu chí cụ thể vẫn thể hiện chiều hướng phát triển. Kết quả kiểm tra công tác CCHC cũng ghi nhận các đơn vị chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định, chỉ đạo CCHC; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC chủ động, đồng bộ, toàn diện hơn.
Cụ thể, tiêu chí Thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao trong năm có tỷ trọng điểm khá lớn (41,67%) trong Bảng tiêu chí đánh giá khối sở và khối huyện. Bên cạnh một số đơn vị mất khá nhiều điểm, vẫn có nhiều đơn vị đạt điểm tối đa như các sở: Thông tin và Truyền thông, LĐ-TB-XH, Tài chính, Công Thương, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND cấp huyện: Vạn Ninh, Cam Ranh, Khánh Vĩnh.
 
Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng điểm. Năm 2019, tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn toàn tỉnh đạt hơn 97%, giảm 2% so với năm 2018. 4/8 UBND huyện có tỷ lệ trễ hạn trên 3%. Tuy nhiên, vẫn có 8/19 sở, ngành (có giải quyết TTHC) và 2 UBND cấp huyện không có hồ sơ trễ hạn. Các cơ quan ngành dọc đều có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt xấp xỉ 100%. Đáng nói hơn, tỷ lệ TTHC trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt hơn 92%. 15/17 sở, ngành (có cung cấp TTHC trực tuyến) và toàn bộ UBND cấp huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nâng tỷ lệ toàn tỉnh lên trên 50%. Khối ngành dọc còn đạt cao hơn với 72%, một số cơ quan đạt hơn 90%. 5/8 đơn vị sự nghiệp cũng đạt điểm tối đa ở tiêu chí này. Điều đó cho thấy nỗ lực đáng kể của các đơn vị, nhất là những nơi có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận nhiều.
 
Trong hiện đại hóa hành chính, tần suất cập nhật nội dung cho cổng, trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Tuy vậy, tỷ lệ tiếp nhận, lưu trữ, phát hành văn bản điện tử đạt rất cao, trung bình hơn 97%. Có 18 sở, ban, ngành; 6 UBND cấp huyện; 2 cơ quan ngành dọc đạt điểm tối đa trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 
 
Về chỉ số mức độ hài lòng, hầu hết các cơ quan đạt mục tiêu tỉnh đề ra (tối thiểu 80%). 
 
Theo ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tuy quy chế mới đặt ra yêu cầu cao hơn nhưng năm 2019, công tác CCHC toàn tỉnh vẫn cơ bản duy trì theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất, tổ chức triển khai sáng kiến, giải pháp mới nhằm cải thiện kết quả CCHC.
 
NGUYỄN VŨ