Hướng tới phục vụ thuận tiện hơn

Thứ Hai, 02/03/2020, 22:38 [GMT+7]

Hướng tới phục vụ thuận tiện hơn

Năm 2019, các cơ quan công quyền trong tỉnh Khánh Hòa đã có những bước tiến quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC), tạo thuận lợi hơn cho người dân và tổ chức, cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ.


Đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến


Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến (TTDVHCCTT) tỉnh đi vào vận hành toàn diện, cung cấp đầy đủ chức năng, tiện ích phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Toàn bộ 1.889 thủ tục hành chính (TTHC) với 1.997 quy trình chi tiết được tích hợp vào cơ sở dữ liệu và công khai trên TTDVHCCTT, đồng thời cập nhật trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 4 quy chế giải quyết liên thông, ghép nối các TTHC lĩnh vực nội vụ, tư pháp - bảo trợ xã hội, tư pháp - người có công; 91 quy trình liên thông đất đai, 2 quy trình cấp điện từ lưới điện lực trung áp đều được chuẩn hóa trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh  cho các tập thể xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019.


TTDVHCCTT đã kết nối thành công với hệ thống VNPost của bưu điện, cho phép nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.975 quy trình TTHC. Tỉnh cũng công bố 191 quy trình thủ tục cho phép nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; 260 quy trình cho phép thanh toán trực tuyến; kết nối với các trung gian thanh toán, liên kết với hơn 60 ngân hàng thương mại phục vụ khách hàng thanh toán trực tuyến. Quý III/2019, tỉnh đã kích hoạt tiện ích quét mã QR để tra cứu hồ sơ, cho phép sử dụng điện thoại thông minh hoặc ứng dụng có tiện ích quét mã QR quét lên giấy biên nhận để tra cứu kết quả giải quyết; hoàn thiện tiện ích tin nhắn tự động SMS với 24 tình huống.


Năm vừa qua, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiếp nhận gần 600.000  hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết và trả kết quả sớm, đúng hạn đạt 96,07%, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 17,07%, cao hơn năm 2018 (13,55%). Đối với việc thanh toán trực tuyến, bước đầu đã có 114 hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thành công. Tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hạn của các cơ quan ngành dọc tại tỉnh đạt gần tuyệt đối: 99,99%.


Cải cách tổ chức, hiện đại hóa hành chính


Hiện nay, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (E-Office) được triển khai đồng bộ, cho phép liên thông văn bản điện tử giữa 3 cấp hành chính tỉnh - huyện - xã và giữa các cơ quan hành chính cùng cấp; đồng thời kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia. Năm 2019, tỷ lệ văn bản được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm văn bản giấy đạt 78%. Tỉnh cũng đã ban hành kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, thể hiện cụ thể qua việc vận hành TTDVHCCTT; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các cấp theo lộ trình và đang xây dựng nền tảng phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh LGSP. Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học và dạy nghề cũng đang được triển khai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm tỉnh và quốc gia. Toàn bộ 278 cơ quan hành chính 3 cấp đã triển khai đồng bộ với 183 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.


Nhằm cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh đã ban hành hơn 10 quyết định kiện toàn, tổ chức lại, hợp nhất tổ chức các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, điều chỉnh, tinh gọn bộ máy 6 sở, giảm 24 đầu mối cấp phòng; giảm 23 đầu mối trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 6 quyết định ủy quyền, bảo đảm tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn đơn vị.


Tỉnh cũng ban hành bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm của 21 cơ quan, tổ chức hành chính; 1 bản mô tả của khối huyện... Hiện nay, 100% cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh đã có bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm; 91/113 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được phê duyệt danh mục vị trí việc làm. Năm qua, 223 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ được triển khai, đạt 100%. Các cơ quan cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính gắn với đẩy mạnh xã hội hóa. Đến nay, tất cả các cơ quan đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh.


Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, năm 2019, chất lượng thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được cải thiện, nổi bật là TTDVHCCTT vận hành toàn diện, thông suốt, hiệu quả, bổ sung thêm nhiều dịch vụ, tiện ích mới, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức, cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến và kết nối các phần mềm nghiệp vụ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với TTDVHCCTT.


NGUYỄN VŨ
 

.

các thông tin tiện ích