Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Sáu, 01/11/2019, 22:46 [GMT+7]

Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 1-11, Tổ kiểm tra số 5 thuộc Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc khối huyện và kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


Giai đoạn 2016 - 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 34 đơn vị trực thuộc, trong đó có 1 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động, 28 đơn vị tự đảm bảo một phần, 5 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Việc quản lý các nguồn thu đảm bảo đúng quy định pháp luật. Hàng năm, các đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng các mức chi cụ thể theo từng nội dung, lĩnh vực làm cơ sở đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2018, chỉ số hài lòng trung bình của 4 đơn vị được khảo sát là 69,3%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn cao, trong đó đảm bảo chỉ tiêu về hồ sơ trực tuyến (40%)…


Tổ kiểm tra ghi nhận những kết quả về cải cách hành chính và những kiến nghị, vướng mắc của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đề nghị sở có giải pháp rà soát, điều chỉnh một số vấn đề tồn tại, tiếp tục tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến trong thời gian tới, nhất là ở lĩnh vực thanh toán học phí…


K.D

.

các thông tin tiện ích