Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Chủ Nhật, 27/10/2019, 20:31 [GMT+7]

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Từ kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 28 cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo phát huy thành tích, chấn chỉnh hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC. 


Tiếp tục chuyển biến tích cực


Qua kiểm tra cho thấy, nhiều đơn vị đã có giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Tính đến thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế Vân Phong giải quyết đúng và sớm hạn 100% hồ sơ trực tuyến và là đơn vị duy nhất đã ban hành quy chế chấm điểm thực hiện công tác CCHC với các tiêu chí rõ ràng. Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 của UBND phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang) và UBND huyện Cam Lâm đều vượt rất cao so với chỉ tiêu giao. Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ. Hệ thống khai báo lưu trú của Công an tỉnh tiếp nhận đăng ký trực tuyến gần 2.900 người Việt Nam định cư ở nước ngoài, gần 292.000 lượt khách trong nước và hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Công an cũng phối hợp chuyển phát nhanh gần 9.200 chứng minh nhân dân, gần 2.100 chứng nhận đăng ký xe, hơn 4.500 hộ chiếu; phối hợp giải quyết liên thông hơn 5.000 hồ sơ.

 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Khánh Vĩnh.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Khánh Vĩnh.


Một số đơn vị như: BQL Khu Kinh tế Vân Phong, UBND 2 huyện Khánh Vĩnh, Cam Lâm và phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang) còn thực hiện đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức tham gia giải quyết hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử. Năm 2018, UBND huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh đều không có đơn vị thuộc và trực thuộc giải quyết hồ sơ trễ hạn từ 10% trở lên.


Cần khắc phục một số tồn tại


Tuy nhiên, một số đơn vị còn những tồn tại đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn lặp lại. Trong đó, phổ biến là chưa công khai đầy đủ thông tin thủ tục hành chính (TTHC), thông tin đường dây nóng; thành phần hồ sơ tiếp nhận chưa đúng quy định; thao tác trên phần mềm chưa đồng bộ với hồ sơ giấy; chưa tạo lập hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác từ đầu vào; cập nhật thông tin hồ sơ chưa đồng bộ trên phần mềm. Việc phối hợp giải quyết TTHC liên thông còn chậm; tỷ lệ phát hành văn bản điện tử còn thấp...

 

Từ tháng 7 đến tháng 9, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh đã kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề tại 28 cơ quan, đơn vị, địa phương, gồm: 3 BQL (Khu Kinh tế Vân Phong, Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn và Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông); 5 UBND cấp huyện (Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, Nha Trang); 5 UBND cấp xã: Vạn Thắng, Phước Hải, Phước Long (Nha Trang), Vạn Lương, Vạn Thắng (Vạn Ninh); 2 cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh; 2 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm và huyện Khánh Vĩnh; 7 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; 3 đơn vị công an (tỉnh, thị xã Ninh Hòa, TP. Nha Trang); Trường Đại học Khánh Hòa.

Đơn cử như BQL Khu Kinh tế Vân Phong còn một số trường hợp nhập thông tin số điện thoại bàn của khách hàng hoặc chuyển sai bước, dẫn tới thời gian thống kê không phù hợp. Trường Đại học Khánh Hòa chưa nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, dù đã được nhắc nhở từ năm 2018. Ở UBND phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang), vẫn còn một số hồ sơ bị chuyển nhầm bước trên phần mềm. Cán bộ chuyên môn Công an tỉnh còn lúng túng khi đồng thời phải thao tác trên 2 phần mềm (đều do Bộ Công an triển khai). UBND huyện Khánh Vĩnh chưa thống nhất lưu liên 2 của giấy biên nhận và hẹn trả kết quả; hồ sơ lĩnh vực đất đai còn sai sót. UBND huyện Cam Lâm chưa cập nhật đầy đủ văn bản, tài liệu phát sinh lên phần mềm; nhiều hồ sơ chưa gắn kết quả giải quyết tại bước giao trả hồ sơ. UBND 2 huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh còn chậm triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho cấp xã. Một số đơn vị có tình trạng hồ sơ điện tử kết thúc trễ hơn hồ sơ giấy từ 1 ngày trở lên; một số hồ sơ điện tử lại kết thúc trước hồ sơ giấy tới 12 ngày.


Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh năm 2019 cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh một số giải pháp. Ngày 17-10, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo, đối với những hạn chế đã được nhắc nhở mà vẫn tái diễn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức kiểm điểm và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-10. Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất hình thức xử lý đối với cơ quan, đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo kết quả khắc phục không đạt yêu cầu.


Bên cạnh đó, các đơn vị được kiểm tra quán triệt, chỉ đạo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đúng quy trình; giải quyết đồng bộ trên phần mềm và hồ sơ giấy. Đối với hồ sơ liên thông bị trễ hạn do cơ quan phối hợp, cơ quan chủ trì giải quyết TTHC cần thống kê, đôn đốc, báo cáo kết quả giải quyết theo quý và đề xuất biện pháp xử lý (nếu cần). Các cơ quan tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành...

 

NGUYỄN VŨ
 

.

các thông tin tiện ích